لایف کالا در راستای خدمات به مشتریان و قدر دانی از مشتریان وفادار خود طرح درآمدی ارائه می نماید

تعاریف:

مشتری : افرادی که در سایت لایف کالا ثبت نام نموده اند و از خدمات سایت استفاده می نمایند

باشگاه مشتریان vip : افرادی که پس از ثبت نام و پرداخت هزینه باشگاه vip لینک ارجاع  دریافت می نمایند

لینک ارجاع : برای هدایت مشتریان جدید به سایت از طریق شبکه های اجتماعی یا بستر اینترنت انجام می شود

تک سطحی : نوعی پاداش می باشد که صرفا به افرادی که بصورت مستقیم به سایت معرفی نموده پرداخت می گردد

نوع درآمد : کسب درآمد در لایف کالا در ازای معرفی لینک های ایجاد شده برای مشتریان vip بوده و صرفا پاداش به صورت تک سطحی پرداخت می گردد و هیچ گونه ارتباطی به بازاریابی چند سطحی ( بازاریابی شبکه ای ) ندارد

میزان پرداخت : در ازای لینک هایی که منج به ثبت نام افراد گردند 25% از مبلغ پرداختی مشتری ( بجز مالیات ارزش افزوده ) به فرد معرفی کننده پرداخت می گردد و در ازای معرفی افراد برای خرید اقساطی 1% از کل مبلغ تسهیلات به شخص معرفی کننده پرداخت می گردد